ARİS Resmi Web Sitesi

Makale

    Uyuz; Sarcoptes scabiei var. hominis adı verilen akarın (böcek) sebep olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Gözle görülemeyen ancak mikroskop ile seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açarlar. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.   Hastalık İnsanlara Nasıl Bulaşır? Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan […]

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB); dikkat süresi kısalığı/dağınıklığı, hareketlilik ve dürtüsellikle* seyreden, belirtileri büyük oranda hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur (APA 2013). Çocukların ve ergenlerin %3-13’ü DEHB tanısı alır. 6-17 yaş arası çocukları etkileyen en yaygın nörodavranışsal sorunlar arasındadır. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Her ne kadar çocukluk ve adölesan hastalığı olarak bilinse de, […]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ölüm verilerini incelediğimizde, ülkemizde 2016 yılında 408.782 ölüm gerçekleşmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlerin en sık nedeni (yaklaşık %40, Türkiye’de 162.876 kişi) kardiyovasküler sistemi hastalıklarıdır.  Kardiyovasküler sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin de % 40,5’i (yaklaşık 65.000 kişi) iskemik kalp hastalıklarından, %23,6’sı (yaklaşık 38.000 kişi) ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklanmıştır1. Görüldüğü gibi […]

Grip ve soğuk algınlığı farklı hastalıklar olmalarına rağmen çok sık karıştırılırlar. Soğuk algınlığı ve grip arasındaki en önemli fark, göreceli olarak daha hafif seyreden soğuk algınlığında yüksek ateş ve genel durum bozukluğunun görülmemesi, buna karşın, gripte yüksek ateş, genel durum bozukluğu ve tabloya ikincil bakteriyel enfeksiyonların eklenebilmesidir.  Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma hissi ve […]

DNA’nın canlıların genetik şifresi olduğunu sıklıkla duyarız. Nasıl ki uzun bir ipi makaraya düzenli bir şekilde sarıyorsanız, hücre de buna benzer bir mekanizma ile DNA’yı paketleyerek çekirdeğinin içine yerleştirir. Bir canlının bütün özellikleri DNA’daki genlerde saklıdır. Kromozomlar, DNA zincirinin yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir. İnsanlarda 23 çift kromozom vardır. Down sendromu, (diğer isimleri “mongolizm”, “trizomi 21”); […]