ARİS Resmi Web Sitesi

Kariyer

Ali Raif İlaç, gücünü çalışanlarından alır. En önemli değerimizin ve gücümüzün “nitelikli insan kaynağı” olduğuna gönülden inanıyoruz. Ali Raif İlaç’ta her bir çalışanımız bizim için çok değerlidir.

Mutlu çalışanlarımız ile daha başarılı ve daha güçlü bir

Ali Raif İlaç için çalışıyoruz.

Kurumunu ve işini sahiplenen, sorumluluk alan, başarı odaklı, azimli, yapıcı ve pozitif iletişim kuran, çözüm odaklı, yenilikçi, kendini ve işini geliştirmeye önem veren, kurumuna ve işine gönülden bağlı, mutlu çalışanlarımızın olduğu başarılı bir kurum olmak ve bunu sürdürmek için çalışıyoruz

 • Ali Raif İlaç değerlerini koruyarak, hedeflerimize ulaşma yolunda motivasyonu yüksek çalışanların oluşturduğu örgüt iklimini sürdürülebilir kılmak,
 • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini şirket kurum stratejilerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmalarını sağlayacak süreçleri tasarlamak ve uygulamak,
 • Çalışanlarımıza karşı adil ve dürüst olmak, fırsat eşitliği sağlamak, içten ve samimi iletişim kurmaktır.

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz;

 • Seçme ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Gelişim
 • Performans ve Diyalog Yönetimi
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • Ücret ve Yan Haklar Yönetimi


6698 No’lu Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde info@aliraif.com.tr mail adresi üzerinden iş/staj başvurusu alınmamaktadır. Bu kanal aracılığı ile gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İş/staj başvurusu için ARİS iş/staj başvuru linki tıklayarak açık pozisyonlarımıza ulaşabilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederiz.

 1. Seçme ve Yerleştirme

  Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan bağlılığına dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, Ali Raif İlaç’ın başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.

  Seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; Ali Raif İlaç değerlerine bağlılığı başta olmak üzere, aday olunan her pozisyon için tanımladığımız ve işi en etkili biçimde yapabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip kişileri şirkete kazandırmaktır.

  Ali Raif İlaç, bünyesinde çalışan herkesten beklediğimiz ortak yaklaşım;

  • Değerlere ve etik ilkelere bağlı,
  • Kalite odaklı,
  • Başarı ve hedef odaklı,
  • İşbirliğine ve uyumlu çalışmaya özen gösteren bir takım çalışanı olmaktır.

  Her görevin gerektirdiği nitelik ve yetkinlikler tanımlanmıştır. İş ilanlarımız, iş ortağımız olan web platformunda yayınlanmaktadır.  Adayların göreve uygunluğunun değerlendirilmesinde görevin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin ölçümlenmesi için aşağıdaki psikometrik ölçüm araçları ile bilimsel metodolojinin tümü ya da bir bölümü uygulanmaktadır:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Kişilik Envanterleri
  • Yetkinlik Envanterleri
  • Mesleki Yetkinlik Testleri
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı​
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

  Tüm bu değerlendirmeler sürecinde her adaya fırsat eşitliği sunulmaktadır. Tüm değerlendirmeler neticesinde en uygun bulunan adaya şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve göreve başlaması için davet edilir.

  “Gücümüze güç katmak” isterseniz, güncel iş ilanlarımız için lütfen tıklayınız.

 2. Eğitim ve Gelişim

  Ali Raif İlaç, çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını artırmayı, aralarındaki iletişimi güçlendirerek şirket verimliliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.

  Çalışanlarımızın gelişim alanlarına göre mesleki, teknik, liderlik yetkinlik gelişimleri için kurumsal eğitim programları düzenlenmektedir.

  Hep daha iyisini yapabilmek için işin gerektirdiği bilgiyi ve bu bilgiyi yaşama dönüştürecek beceriyi kazanmak için her defasında yeniden öğrenmeyi keşfederek gelişime dayalı güçlü bir Ali Raif İlaç kurum kültürü yaratmak hedefimizdir.

 3. Kariyer ve Yetenek Yönetimi

  Her çalışanımızın kendi işinde daha iyisini yapabilecek potansiyeli olduğuna inanmaktayız. Onların bu potansiyelini açığa çıkararak, yarının Ali Raif İlaç‘ını yönetecek yeteneği bugünden başlayarak hazırlamak ve kendi insan kaynağıyla beslenen bir organizasyon yaratmak hedefimizdir.

  Kurumumuzda oluşan yeni iş fırsatları için, potansiyeli yüksek, nitelikleri uygun çalışanlarımızı değerlendirmek ve çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmak her zaman önceliğimizdir. Yönetici terfilerimizde iç terfi oranımız %80’dir.

  Çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunmak amacıyla açık pozisyonlarımızı önce çalışanlarımıza duyurmaktayız.

  Yönetim kademeleri için Değerlendirme Merkezi uygulaması sonucu atamaları gerçekleştirmekteyiz.

 4. Performans ve Diyalog Yönetimi

  Performans yönetim modelimiz hedef ve yetkinlik bazlıdır. Çalışanlarımızın performanslarının ve yetkinliklerinin dönem boyunca aldıkları geri bildirim ve sürekli diyalog ile hedefler doğrultusunda geliştirmektir.

  Performans değerlendirme sonuçları, çalışanlarımızın kariyer planlamalarında ve gelişim planlamalarında kullanılmaktadır.