ARİS Resmi Web Sitesi

Fortune Dergisi ARGE özel sayısında soruları yanıtlayan Ali Raif İlaç Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Serdar Ünlü, “Türk ilaç sanayine yön vermek ve ülkemiz adına küresel pazarlara girmenin yolu yenilikçi Ar-Ge çalışmalarına ve bu çalışmalara bağlı olarak gelişen sınai hakları doğru yönetmeye bağlı olduğunu vurguladı. Ali Raif İlaç’ın uzman kadroya sahip Ar-Ge donanımı ile daha çok yatırım yaparak patent ve marka portföyünü genişletmeyi hedeflediklerini belirterek çalışmaları değerlendirdi. 

 ***Pandemi sonrası dijital dönüşümle beraber şirket adına özellikle Ar-Ge yatırımları ve faaliyetleri konusunda neler yapıldı? Ali Raif, tüm süreçlerde iş yapış biçimini, yaklaşımını ve metodolojilerini stratejik, yönetimsel ve operasyonel anlamda nasıl yönetiyor? Katma değer yaratan mottonuz nedir?  

 Çin’de başlayarak küresel olarak etkisini hissettiren COVID-19 virüsü hayatımızı farklı şekillerde değiştirmeye devam ediyor. Covid-19 kişisel alışkanlıklarımızı, iş yapış biçimlerimizi, çalışma saatlerimiz başta olmak üzere günlük hayatımızı derinden etkiledi. Toplumların sosyal yaklaşımları, çalışma şekilleri değişiyor ve dijitalleşme giderek hız kazanıyor. Temel tıbbi cihaz ve ilaç temininde, ülkelerin kendi kendine yeterliliği kritik bir hale geldi. Ayrıca teknoloji kullanımı da sağlık sektöründe giderek hız kazandı. 

Ar-Ge yatırımları ve faaliyetleri de bu süreçte değişmeye başladı.  Orta ve uzun vadeli aksiyonlar olarak teknolojik altyapı yatırımları, tedarikçi risklerinin yönetimi ve tedarikçileri geliştirme, mikro tedarikçi zinciri oluşturma gibi önlemler alındı. 

 Teknolojik altyapı yatırımları olarak altyapının; verimliliğinin arttırılması, veri güvenliğinin üst seviyede tutulması, pazarda oluşabilecek ani değişimlere karşı gerekli teknolojik ve altyapı erişiminin sağlanması ve analitik tahminlerin yapabilmesi gibi bir çok parametre gözden geçirildi. 

 Alternatif tedarikçilerin araştırılması ve seçimi, tedarik ağının şeffaf biçimde yönetilmesi ve izlenebilir kılınması, stok optimizasyonu ve tedarik planlamasına dair planlamalar yapıldı. 

 Teknolojik alt yapı ile uzaktan erişimin sağlanabildiği, dönüşümlü çalışmanın gündeme gelmesi iş yapış modellerinin temelini oluşturdu. 

 Bu zorlu süreçte mottomuz; Her zaman ve her koşulda insan için araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. 

 ***Ali Raif, yenilikçi ve müşteri odaklı ürünler konusunda hangi ileri teknoloji yöntemleri belirliyor? 2021 ve sonrası için ajandanızda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik hangi yenilikler olacak? Ar-Ge için ayırdığınız yüzdelik oranlar nedir?  

 İlaç sağladığımız hastalarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı aynı zamanda güvenliği pandemi süresi boyunca birinci önceliğimiz olarak yerini aldı. Bu süreç boyunca çalışanlarımız ve hastalarımız ile kurulacak uzaktan kesintisiz erişim ve özel iletişim kritik önem taşıdı. Covid-19 süreci boyunca müşteri odaklı yaklaşım ve ilaç üretiminin sürekli kılınması ve teknolojik altyapımızın güçlendirilmesi esas alınmıştır.  

 2020 yılı sonunda inşaatına başladığımız modern ve en üst düzeyde teknolojik donanıma sahip olacak olan yeni ilaç üretim tesisimiz, ülkemiz ilaç endüstrisinin kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Ar-Ge Merkezi’mizde de yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler için çalışmalarımız şimdiden yoğun bir şekilde başlatılmıştır. Bu süreçte Ar-Ge Merkezi’mizin teknolojik alt yapısı ve insan kaynağı gelişimine de üst düzeyde önem verilmektedir. Ali Raif İlaç olarak Ar-Ge Harcamalarımız ciromuzun %3 ü oranındadır.  İlaç üretiminde yeniliği yakalamak, yenilikçi ürün üretmek, bu alanda insan kaynağı yetiştirmek için Ar-Ge harcamalarının toplam ciroya oranı   önemli düzeyde arttırılacaktır. Ayrıca inşaatı sürmekte olan yeni fabrikamızın faaliyete geçmesi ile birlikte mevcut Ar-Ge Merkezi’miz fiziki olarak çok daha büyüyecek ve buna bağlı olarak istihdam genişlemesi sağlanacaktır. 

 

 ***Geniş ürün portföyü ve üretim kapasitesiyle Ali Raif , Türk ilaç endüstrisinde eşdeğer ilaç üretiminde Ar-Ge alanında hangi yatırımları planlarına aldı? Uluslararası başarı için Ar-Ge, üretim ve yönetim süreçlerinde kalite standartlarınızı neye göre belirliyorsunuz?  

 Büyüyen ilaç sektörü ve küresel pandemi krizi ile birlikte kesintisiz ilaç üretimi ve ilaca erişim daha da önem kazanmıştır. 60’lı yıllardan beri Türk tıbbına hizmet eden firmamız artan ihtiyaçlara ve büyüyen sektöre cevap verebilmek ve yenilikçi ürünler üretebilmek amacıyla yeni fabrika inşaatına başlamıştır.  Yeni fabrikanın modern ve teknolojik alt yapısı için ilave üretim ekipmanlarına ciddi oranda yatırım planlanmaktadır. En modern teknolojik altyapı ile donatılacak firmamız ile ürün portföyümüz daha da genişleyecek ve sürekli üretim sağlanacaktır. Uluslararası başarılar için yapılan Ar-Ge ve üretim çalışmalarımız bakanlığımızın ve dünyanın diğer otoritelerinin belirlediği regülasyonlara göre yürütülmektedir. Ülkemiz ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde hastalarımıza yaşama değer katan ürünler sunmaya devam edeceğiz.  

 ***Ali Raif İlaç, marka stratejilerinde bulunduğu sektörde kendini nasıl farklılaştırıyor?  Türk İlaç Sanayine yön vermek adına gündeminizde neler var? Küresel pazarlar ve Türkiye adına hedeflerinizden bahseder misiniz?   

 Ali Raif İlaç 58 Yıldır İlaç sektöründe faaliyet gösteren bir kurum olarak, yaşama değer katmak misyonu ile yer aldığı tedavi alanlarında ürünler geliştirmektedir. Seçtiği alanlarda gerek hasta gerek hekim için öncelikle etkili, farklılaşmış farmasötik formlarla kullanım kolaylığı sağlayan ve hasta uyumunu artıran yenilikçi ürünler yapmayı sürdürmektedir… İçinde olduğu tedavi alanlarında hekime yeni alternatifler sunarak tedavi başarısını artırmayı hedeflemektedir. 

 Türk İlaç Sanayine yön vermek ve ülkemiz adına küresel pazarlara girmenin yolu, yenilikçi Ar-Ge çalışmalarına ve bu çalışmalara bağlı olarak gelişen sınai hakları doğru yönetmeye bağlıdır. 

 Bu bilinçle Ali Raif İlaç olarak uzman kadroya sahip Ar-Ge’mize daha çok yatırım yapmak, patent ve marka portföyümüzü genişletmek öncelikli hedefimizdir.  

 Prof.Dr. Serdar Ünlü 

Ali Raif İlaç ARGE Direktörü 

 

Bu makale Nisan 2021 Fortune Dergisi’nde yayınlanmıştır. 

ar-ge