ARİS Resmi Web Sitesi

Ali Raif İlaç Sanayi Genel Müdürü Nihal Arslan Türkiye sağlık sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 1963 yılından beri ilaç sektöründe faaliyet gösteren Ali Raif İlaç Sanayi; yüzde yüz yerli sermayesi ile yaşama değer katma misyonunu sürdürerek ilaç endüstrisinde gün geçtikçe başarısını arttırıyor.

 1. Sayın Arslan, sizi biraz tanımak isteriz. Uzun zamandır ilaç sektöründe yer almanızın hikayesini

bizimle paylaşır mısınız?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldum. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde MBA programını tamamladım. 1987-1990 yılları arasında Bilim İlaç bünyesinde Üretim Planlama Departmanı’nda çalışma hayatına başladım. 1990 yılında Ali Raif İlaç’ta sırasıyla Planlama Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, Pazarlama Direktörü ve Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 1 Ekim 2020 itibari ile 30 yıldır çalıştığım firmamda Genel Müdürlük görevine atandım ve devam etmekteyim.

İlaç sektörünün çok özellikli bir sektör olduğunu düşünüyorum, bu sebepledir ki mezun olduğum yıllarda bilinçli olarak severek ve isteyerek bu alanı seçtim. Hiçbir gün de pişman olmadım. Çünkü insana ve sağlığa hizmet etmek yaptığımız işe büyük anlam kazandırıyor ve bunun bir parçası olmak mutlu ediyor.

 1. Ali Raif’te 1990 yılından bu yana çeşitli kademelerde görev aldınız. 2021 yılından bu yana ise şirketin Genel Müdürüsünüz. Bu süreçte ne gibi gelişim ve yeniliklere imza attınız?

İşe başladığım yıllarda Ali Raif İlaç, oldukça küçük ölçekli, daha çok ithal ettiği ürünleri satan, üretim hacmi ve imkanları o dönem için daha sınırlı bir şirketti. O günden bugüne bizimle olan arkadaşlarımla birlikte çok önemli işler yaptık.

Şirketimiz  uluslararası standartta bir üretim tesisine kavuştu. Artan üretim kalitemiz ve hacmimizle birlikte eşdeğer ürünlerimizin sayısını artırdık. Bu ürünleri kendi fabrikamızda ve laboratuvarlarımızda ürettik. Her yıl artan sayıda yeni ürünü pazara vermeye devam ettik.  Her bir markamızı başarılı bir biçimde tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik. Sağlık sektörüne hizmet ettiğimiz bilinciyle hekim ve hasta odaklı yaklaşım ile sağlığa değer katan güvenilir bir çözüm ortağı olmaya çalıştık. Pazarlarında lider ürünler var ettik. İthal ettiğimiz ürünlerimizin Türkiye’deki başarıları ve iş anlayışımız ile iş ortaklarımızın en değerli paydaşı olduk.

Bugün sektörde 870 firma arasında  ilk  25’te   yer almaktan mutlu ve gururluyuz.

 1. Ali Raif’in yapılanmasından bahseder misiniz? Hangi terapötik alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Ali Raif İlaç olarak Türk İlaç Pazarı’nda 1963’ten beri  edindiğimiz deneyimimiz ile yaklaşık 60 yıla yakın bir süre gastroenteroloji ve kardiyoloji alanında , 50 yıl endokrinoloji ve diyabet alanında,  40 yılı aşkın süredir  psikiyatri ve nöroloji, 30 yıl fizik tedavi, romatoloji ve ortopedi alanlarında uzman ekibimizle ile faaliyet gösteriyoruz.  Uzun süre çalıştığımız branşların yanında pediyatri, hematoloji, organ nakli, Multiple Skleroz (MS), Idiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) gibi spesifik tedavi alanlarda da yeni markalarımız ile güvenilir bir paydaş olarak çalışmaya devam ediyoruz.   20 yılı aşkın süredir tatlandırıcı kategorisindeki ürünlerimizin yanı sıra önemi gittikçe artan takviye edici gıda markaları ve tıbbi cihaz ürünleri ile de Aris life çatısı altında tüketici sağlığı tedavi alanında yer almaktayız.

Bugün 200’ü aşkın farklı farmasötik formdaki ürün çeşidi, 70’ten fazla marka ile Türk İlaç Sanayi’ne hizmet etmekte ve global firmalarla iş birliğini sürdürmekteyiz.

 1. İlaç sektörünün önemli oyuncularından olan ve uluslararası pek çok ilaç şirketi ile güçlü iş birliği yapan Ali Raif’in globaldeki vizyon ve misyonu nedir?

Ali Raif olarak insana saygı, güvenilirlik, başarı odaklılık, çağdaş ve yenilikçilik değerlerimizi ve yaşama değer katma misyonumuzu hem lokal hem de global çalışmalarımızda kendimize  rehber edindik. Köklü geçmişimiz ve 60 yıllık ilaç deneyimimiz ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıklarımızda , topluma kaliteli hizmet sunmak önceliğimiz olmuştur.  İlaç endüstrisine  adım attığımız ilk yıllardan beri  gerek gastroenteroloji gerek  kardiyoloji gerekse  diyabet alanında birçok öncü  referans markanın global iş birlikleri ile  topluma kazandırılmasına,  ardından yerel üretim ile hizmete  devam edilmesine katkı sağladık.

Ali Raif İlaç olarak ürettiğimiz ürünlerle  yurtiçi pazarlarında yer almamızın yanı sıra  Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan ve Kosova olmak üzere 6 ülkeye yerel markalarımızı ihraç etmekteyiz. Bu yıl İhracatımızı 2021 yılına göre  yüzde yüzün üzerinde büyüttük. Hedefimizde ihracat hacmimizi ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak ve ülkemize döviz kazancı sağlamak var.

Bunun için yeni bir fabrika inşaatına başladık. 2021  yılında İkitelli OSB’de temeli atılan yeni çağdaş üretim tesisimiz ile üretim kapasitemizi 4 katına çıkararak  hem yeni iş birliklerine açık hem de  global arenada daha fazla markamız ile yer almak için hazırlıklarımız sürmektedir.  Bundan sonra ilk hedefimiz temelini attığımız yeni fabrikamızın çok kısa sürede tamamlanması, üretime geçmesi, üretim hattımızın genişlemesi, kapasitemizin artması ve ürün portföyümüzün büyümesidir.  Hayalimiz ve hedefimiz Türk İlaç Pazarındaki yerimizi güçlendirmek, uluslararası pazarda başarılı bir oyuncu olarak penetrasyonumuzu genişletmektir.

 1. Tedavi sunduğunuz alanları genişletme hedefinizi ARİS LIFE ile gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki ürün portföyünüze değinebilir misiniz?

Dünya olarak atlattığımız sağlık krizinde önce  sağlığı korumanın ne kadar önemli olduğunu daha çok dillendirir olduk. Beden ve zihin sağlığı için hem düzenli egzersizin hem dengeli beslenmenin faydasını,  bağışıklık sistemimizi kuvvetli tuttuğumuz müddetçe ne kadar dirençli olabildiğimizin de önemini hep birlikte kavradık ve deneyimledik.  Bu kapsamda gerek önleyici ve destekleyici tedavilerin artan önemi, gerekse bu alandaki sağlık ürünlerine ihtiyacın artması ile Ali Raif tüketici sağlığı grubu olarak Aris Life ekibi 2019 yılından beri faaliyet göstermektedir. Yirmi yılı aşkın süredir  tatlandırıcı ürün portföyü ile kazandığımız deneyimimize, sağlıklı kalma ve bütünsel sağlık dengesi için hazırlanan çocuk sağlığı,  bağışıklık sistemi, kadın sağlığı, kemik ve eklem sağlığına  yönelik destek tedavileri ile tıbbi cihaz ürün portföyünü de katarak daha geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

 1. 1963’ten beri deneyimi ve yüzde yüz yerli sermayeniz ile sektörde önemli bir yere sahipsiniz. Türk ilaç sanayine yön vermek adına AR-GE Merkezi olarak yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz?

Yıllardır yürüttüğümüz AR-GE faaliyetlerimiz, 2017 yılında ARGE Merkezi olarak tescillenmiştir.  Yer aldığımız ve hedeflediğimiz tedavi alanlarında gerek hasta gerek hekim için öncelikle etkili, farklılaşmış farmasötik formlar ile kullanım kolaylığı sağlayan ve hasta uyumunu artıran yenilikçi ürünler yapmayı sürdürmekteyiz. İçinde olduğumuz tedavi alanlarında hekime yeni alternatifler sunarak tedavi başarısını artırmayı ve farmakoekonomiye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ekonomi ve iş dünyası portalı olan Turkishtime  tarafından 9.su  gerçekleştirilen  Ar-Ge 250 araştırmasında Ali Raif İlaç olarak,  ‘’Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” arasına girerek ARGE Merkezi’nde alınan marka sıralamasında tüm sektörlerde 5., ilaç endüstrisi içinde 4. olarak yer aldık.  Gelecek dönemde de marka ve patent sayısını artırmayı hedefleyen AR-GE Merkezimizde ekibimiz hem çalışmalarına hem de lisansüstü eğitimlerine devam ederek kişisel ve ekip donanımını artırmaktadırlar. İlaç endüstrisi ve üniversiteler arasındaki işbirliğine destek vermek için ARGE ekibimiz, akademi destekli eğitim, sempozyum ve konferanslara katkı sağlayarak öğrencilerin endüstriye katılımlarını, faydaya ortak olmalarını ve farkındalıklarının artırılarak teşvik edilmelerini hedeflemektedir.

 1. Sağlık sektöründe “İşveren markası” nedir, neyi hedefler? Ali Raif İlaç’ta işveren markası manifestonuzdan biraz bahseder misiniz?

İşveren markası; kurumun çalışanına sunduğu temel vaat olarak mevcut çalışanlarda, potansiyel adaylarda ve paydaşlarda işveren olarak yarattığınız ortak algı ile faydanın bileşkesidir. İnsan sağlığı özelinde var oluşunu sürdüren bir kurum olarak özümüzde insan ile yola çıkıyoruz. İşimizin özü sağlık, kaynağımız insan ve  geleceğimiz de insan üzerinde kurulu.  Bu sebepledir ki Ali Raif işveren marka mottomuz; ‘özünde sen varsın’

Ali Raif İlaç olarak büyüme iştahımızı hep canlı tutuyoruz. Hizmet sunduğumuz tedavi alanlarında  bilimsel, etik ve güvenilir duruşumuzdan ödün vermeyerek her paydaşımız için güven esasına dayalı bir partner olmak için çalışıyoruz. Sağlam, güvenilir, dürüst, çalıştığı insanlara adil yaklaşan, iç dış tüm paydaşlarına güven veren, sağlam duruşu olan, kararlarını verileri anlamlandırarak veren, iyi insanlarla çalışan, iyi işler yapan, çalışırken keyif alınan, iyi bir çalışma ortamı yaratarak  potansiyelini açığa çıkarmaya, büyümeye, gelişmeye fırsat sağlayan, fikirlere saygı duyulan ve gerçekleştirmeye meyilli olan, geleceğe yatırımını sürdüren, çalışanlarının yüzünün güldüğü mutlu bir şirket olarak 60 yıldır hizmet veriyoruz.

Ailemize yeni katılan çalışanlarımıza da geleceğe güven ile bakan bir kurum olarak bu vaadimizi sürdürüyoruz.

 

Ali Raif İlaç İşveren Markası Manifestosu,

 

Kendin olabildiğin, potansiyelini açığa çıkarabildiğin,  bilgi ve deneyiminle gelecek için fark yaratabildiğin yer. Buradaki “yaşamın özünde sen varsın.”

Bu yaşamın hem öznesi hem de en büyük parçasısın. Yola çıktığımız andan itibaren ailemize katılan herkes için aynı bakış açısını besliyoruz. Yaptığımız işin özüne, işin gerçek öznelerini koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece ilaç üretmiyoruz, değer üretiyoruz.

Aynı bakış açısıyla geçmişte ürettiğimiz değerlerin, bugünümüze ilham olduğunu görüyoruz.
Gelecekte hep yeniliği arıyoruz ve bu yeniliğin özünde ise insanın olduğunu biliyoruz.
O nedenle diyoruz ki; geleceğin, yaşamın, iyiliğin ve başarının özünde sen varsın!

İyiliği paylaşıyoruz ve Ali Raif’in insanı ve insani deneyimleri yeniden merkeze alan, bu çağın en anlamlı işlerinden birini yapan yer olduğunu biliyoruz. Bu anlamı katlayıp her sabah işimize başlarken yeniden hatırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yaptığımız işin ve yaşamın özünde biz varız.

 1. ‘1artıbir hayatlar’, “sudaki yaşamı koruma”, “Aris Future Gelişim Yolculuğu”, “Çocuk Festivali”, “Hayata Mektuplar” gibi birçok sosyal sorumluluk projeniz bulunuyor. Özellikle gelecek dönemde hangi projelere destek vermeyi planlıyorsunuz?

Kurumsal vatandaşlık kapsamında  işimizi yaparken,  toplumsal faydaya her alanda  dokunmayı önemsiyoruz. Yer aldığımız alanlarda kesintisiz üretim sağlarken, insan kaynağımıza yatırımı,   sağlıklı bilgiye erişimi,  sağlıklı finansal büyümeyi,  sağlıklı bir gelecek için güvenilir partner olma bakış açısı ile çalışıyoruz.

Asli iş kolumuzu gerçekleştirirken bilgi birikimimizi, eforumuzu ve kurumsal gönüllülük  zenginliğimizi  hem doğa hem insan için de sarf ediyoruz.  2021 sonunda başlattığımız Yeşilce Hareketi ile  kurum içi sürdürülebilirlik konularındaki farkındalık artırıcı makaleler, sohbetler, sıfır atık politikası kapsamında  sorumlu tüketim ve atık ayrıştırma,  plastik kullanımının durdurulması,  üretimde enerji tasarrufu konularında operasyonel süreçlerimizi iyileştiriyoruz.

Kurumsal marka ve ticari markalarımız için yürüttüğümüz farkındalık projelerinin de bu amaca hizmet etmesine dikkat ediyoruz.  Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde sağlıklı bireyler için  sağlık alanından doğru bilgi kaynağı için sağlık bilgileri, farkındalık projeleri kapsamında hasta ve hasta yakını bilgilendirici içerikler, eğitimde fırsat eşitliği için TEGV ile işbirliği içinde ilköğretim çağındaki çocukların okul dışı eğitimlerine destek, TED ile  maddi olanakları yeterli olmayan gençlere burs,  karasal yaşama katkı için Ege Orman Vakfı ile Hatıra Ormanı, sudaki yaşama katkı için TURMEPA ile sahil kıyı temizliği, çocuklara hijyenik oyun sahaları için Gülmek İyileştirir Derneği ile partnerlik, kadın emeğine katkı vb gibi bir çok konudaki projelerde yer almaya gayret ediyoruz.

Ali Raif, dahili kariyer yolculukları konusunda fırsat tanıyan bir kurumdur. Bu nedenle işimizi geliştirirken insan kaynağımızın yetkinliklerini de geliştirmeye önem veriyoruz. Türkiye  Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği’nin  düzenlediği 2022 TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nde ‘Yetenek Gelişim Programı’ kategorisinde, potansiyel yönetici adaylarının gelecek rollere hazırlandığı  ‘Aris Future Gelişim Yolculuğu’ projesi ile “Bronz” ödül aldık.  24 aylık bir yolculuk olan programa katılan yönetici adaylarımızın %75’i yıl sonu itibari ile program sonunda yönetici rollere terfi etti ve diğer katılımcılar da yeni rollere hazırlandı. Katkısının büyük olduğunu ölçümlediğimiz ve inandığımız projemizin ikincisini de hayata geçirmekten mutluyuz ve gelecek için umutluyuz.

 1. “Yaşama değer katmak” mottosuyla hayatına devam eden Ali Raif’in gelecek planları ve önümüzdeki 10 yıl için hedefleri nelerdir?

Her kurum için ekonomik, sosyal ve çevresel  etkileşim açısından sağlıklı bir büyüme ile yol haritası belirlemesi önemlidir. Köklü geçmişimiz ve deneyimimiz ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki ürün yelpazemiz ve sağlığa katkımız ile emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden  ikinci fabrikamız ile  üretim kompleksimiz tamamlandığında Ali Raif İlaç’ın mevcut üretim kapasitesinin 4 katına çıkmasını, istihdamımızın %30 artmasını ve ihracatımızın büyümesini sağlayarak kurumsal varlığımızı kurum kültürümüz ile birlikte geleceğe taşıyoruz.

10.500 m2’lik alana sahip mevcut üretim tesisimizin yanına ,24.000 m2’lik alana kurulacak olan ek tesiste tüm üretim süreçlerinin sıfır atık planlamasıyla organize edilmesi planlanmaktadır. Tablet, film kaplı tablet, enterik kaplı tablet, kapsül, ​medikal şampuan, medikal losyon​ gibi mevcut üretim hatlarımıza ilave olarak likit, pomat, katlı tablet, pellet tablet, toz dolum gibi yeni üretim hatlarına da sahip olacağız. Böylece  potansiyel partnerlikler  ve yeni iş birlikleri için hazır olacağız.

ARGE Merkezimizi  büyüterek  yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler için çalışmalarımıza devam edeceğiz,  marka ve patent portföyümüzü genişleteceğiz.

Teknolojik alt yapımız her daim güncel ve değişimi yakalayacak şekilde atik. Sağlık ve inovasyon, teknoloji ile birleştiğinde fark yaratır. İnsan kaynağımızın gelişimi ve doğru sağlık iletişimi için yatırımlarımız devam edecek.  Sorumlu üretim ve kontrollü tüketim ile doğru kaynak kullanımı konusunda çalışmalarımız sürecek. Kurumsal vatandaşlık kapsamında  insan sağlığı için çalışırken  gezegenimizin sağlığı için değer katmaya devam edeceğiz.

 1. Bir kadın yönetici olarak ilaç sektöründe kadın istihdamına verilen önemden bahseder misiniz?

Ali Raif’in köklü  geçmişinden bu yana   kadın çalışanımız pek çok rolde var olmuştur. Var olmaya da devam edecektir.

2020 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre  Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %42,8 olup bu oran kadınlarda %26,3, erkeklerde ise %59,8. Kadın yönetici oranı ise %19,3. 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kadın milletvekili oranı %17,4.

Ali Raif olarak kadın gücünü ve istihdamını önemsiyoruz.  750’yi aşkın çalışanımız içinde  kadın çalışan oranımız %32,  kadın yönetici oranımız  %32.

Yaklaşımımız yeni istihdam ve atamalarda her zaman olduğu gibi cinsiyet eşitliği ilkesi ile hareket etmek ve kadın çalışanlarımızı desteklemek yönünde olacaktır.

 1. Sizce başarılı bir yönetici olmanın yolları nelerdir?

Başarılı bir yönetici başarılı bir ekip ile var olur. O nedenle ekibime uygun çalışma ortamı sağlamayı,  kendini ifade etme ve var etme fırsatı oluşturmayı, aynı zamanda da inisiyatif vermeyi çok önemsiyorum.

Çok çalışmanın gereği zaten ortada ancak eğer şanslıysanız çalışırken mutlu da olabilirsiniz. Bence başarılı yönetici daha da önemlisi başarılı insan, çalışırken mutlu olabilen kişidir. İnsanlar mutlu oldukları ve güvende hissettikleri ortamlarda üretken ve yaratıcı olurlar.

Kendim için istediğim ve bulduğum bu ortamı herkes için var etme çabam, Ali Raif’te de her zaman sürecektir.

 

Nihal Arslan