ARİS Resmi Web Sitesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sahada lojistik işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans (TURDEP 1 ve 2) çalışmalarının verilerine göre Türkiye’ de diyabet hasta sayısı; 10 yılda ikiye katlanmaktadır. Bu büyük diyabet salgınına paralel olarak da diyabetin ve hastalık konusunda farkındalığın da önemi günden güne artmaktadır.  

IDF (International Diabetes Federation) tarafından 2013 yılında yayınlanan ‘Altıncı Diyabet Atlası’ dünyada diyabetin güncel ve gelecekteki durumu ile ilgili bilgiler vermektedir. Buna göre 2013 yılı itibari ile dünyadaki diyabetli hasta sayısı 382 milyon ve 2035 yılında bu sayının yaklaşık 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Yine TURDEP 2’ye göre Türkiye’ de 6,5 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır.  

Diyabet önlenebilir, kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda birçok diyabet hastasının glukoz düzeyi hedeflenen noktada olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle diyabet konusundaki farkındalık, günümüzde daha da büyük önem taşımaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde birinci basamak sağlık hizmeti sunulan 9 ayrı merkezde, 2009 yılında, 106 hekim tarafından 3897 hasta üzerinde yürütülen 24 ay süreli anket temelli çalışmada destekleyici iletişimin hastaların glisemik kontrolü üzerine büyük katkısı olduğu gösterilmiştir 

Bu önemli sağlık sorununda, hasta farkındalığını artırmak ve hekim-hasta iletişimine katkı sağlamak adına Ali Raif İlaç tarafından 2018 yılı başında DİYABETTE DİYALOG projesi başlatılmıştır.  

Diyabette Diyalog;  

  • İyi iletişim Kurmak  
  • Empati 
  • İşbirliği 
  • Sağlıklı Beslenme 
  • Fiziksel Aktivite 
  • Korur 
  • Daha iyi glisemik Kontrol 
  • Yaşam kalitesi’dir… 

Referanslar: 

  1. YılmazS, ve ark. STED 2013;22(6):220-225.  
  2. GensichenJ, et al. BMC Public Health 2009;9:367. doi:10.1186/1471-2458-9-367. 

 

 

 

 

 

Leave a Reply