ARİS Resmi Web Sitesi

Ali Raif ürünleri ile ilgili yan etki/ advers reaksiyon bildirimlerinizi fv@aliraif.com.tr e-mail adresinden veya +90 212 316 78 00 numaralı telefondan bize ulaşarak Farmakovijilans Birimi’ne bildirebilirsiniz.  

Ayrıca “hamilelik ya da emzirme döneminde ilaç kullanımı, pediyatrik ya da yaşlı popülasyonda ilaç kullanımı, doz aşımı, suiistimal, endikasyon dışı kullanım, kötüye kullanım, ilaç kullanım hatası ya da mesleki maruziyet, etkisizlik ve ilaç yoluyla bir enfeksiyöz ajanın bulaşmasından şüphelenilmesi” gibi durumları yan etki görülmese dahi bildirebilirsiniz.